Felkoder Xiaomi

GENERELL MATRIS MED FELKODER FÖR XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER

FELKOD (ERROR CODE)

ANLEDNING OCH KONTROLL

FELANDE DEL / ENHET

10 Felande kommunikation mellan display och styrkortet. Kontrollera kabelkontaten Display och / eller moderkort .
11 Fel fasström A , Kontrollera moderkort. Moderkort ( Fas A)
12 Fel fasström B , Kontrollera moderkort. Moderkort ( Fas B)
13 Fel fasström C , Kontrollera moderkort. Moderkort ( Fas C)
14 Felaktig gasreglage , kontrollera gasreglaget , displayenheten och kabeln mellan dessa Gasreglage / displayenhet
15 Felaktig bromshantering, kontrollera bromsreglaget, displayenheten och kabeln mellan dessa Bromsreglage / displayenhet
16 Felaktig MOS batteriladdning, kontrollera moderkort. Moderkort
17 Felaktig MOS Batteriladdning av externt batteri. Kontrollera moderkort. Moderkort
18 Felaktig framdrivning (elmotor). Kontrollera moderkort, elmotor och elkontakterna mellan dem. Moderkort och/ eller elmotor
19 Felaktig batterispänning. Kontrollera batteri, moderkort samt elkontakterna mellan dessa. Moderkort och / eller batteri
20 Felaktig extern batterispänning. Kontrollera batteri, moderkort samt elkontakterna mellan dessa. Moderkort och / eller batteri
21 Felaktig batterikommunikation. Kontrollera batteri, moderkort samt kontakten mellan dessa. Batter och / eller moderkort
22 Felande batterikod. Byt batteri Batteri
23 Batteriets standardserienummer. Byt batteri Batteri
24 Felande spänningstest av systemet. Kontrollera batteri, moderkort och kontakten mellan elkablarna Batteri och / eller moderkort
25 Felande kommunikation mellan display och motor, kontrollera kommunikationskabel. Komminikationskabel / display
26 Fel vid sparande till "flashminnet". Kontrollera moderkort Moderkort
27 Felande moderkort. Byt moderkort Moderkort
28 Kortslutning av motorstyning MOS övre-brygga. Byt moderkort Moderkort
29 Kortslutning av motorstyning MOS nedre-brygga. Byt moderkort Displayenhet och / eller bromsreglaget.
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 Felaktigt serienummer för enheten. Identifiera moderkortet med scooterns serienummer * (Essential /1S / Pro2 kan använda Xiaoflasher appen för att parkoppla serienummer ) .  Moderkort *
36 -
37 -
38 -
39 Felaktig temperatur från batterisensornByt batteri eller reparera BMS Batteri
40 Felaktig temperatur från moderkort, kontrollera moderkort. Moderkort
41 Felande temperatur på externa batteriet. Byt externa batteriet. Externa batteri / moderkort
42 Felande kommunikation med externt batteri. Kontrollerna externbatteri, moderkort och kontakterna Externa batteri
43 Felkod för externt batteri. Byt externa batteriet. Externa batteri
44 Externt batteri har enhetens ursprungliga serienumer. Byt externt batteri. Externt batteri
45 Felkod batteri. Byt batteri Batteri

 

Är du osäker på felkoden eller har modellen M365 där man inte kan se felkoden på displayen kan du ladda ner appen "M365 Tools" från din playbutik.

-Finns enbart för Android telefoner.

Hur konstaterar jag felkoder? Varför piper det på displayen och blinkar rött? 

Alla felkoder har ett speciellt ljudindikation som signalerar respektive felkod i form av " lång pipljud " och direkt efter med "korta pipljud" . Exempelvis : Error 14 ( 1 x Lång pipljud och 4 x korta pipljud ) .

  • Steg 1

    Boka service av din elkick- Välj det alternativ som passar dig bäst annars välj "Annat/Övrigt" och lämna meddelande till oss.

  • Steg 2

    Du lämnar in elkicken enligt bokningens instruktioner och vi återkommer om pris eller annat ändras innan påbörjat arbete.

  • Steg 3

    Ett sms skickas ut att elkicken är klar med en boknings länk för att boka tid för upphämtning