Köpvillkor

Köpvillkor

Köpvillkor Privatperson

Allmänt

För att få handla på DinKick.se måste du ha fyllt 18 år, annars krävs enligt regler målsmans tillåtelse till köpet. DinKick.se måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

Avtal om köp anses ingått och är bindande för bägge parter när kundens beställning bekräftas av DinKick.se via en orderbekräftelse till den e-post som angavs vid beställningen. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av DinKick.se Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. DinKick.se har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund.

Köparen av produkten ansvarar själv för att produkterna inte används oetiskt, olagligt eller integritetskränkande sätt.

Vid din beställning accepterar du att dessa Allmänna Kundvillkor gäller mellan dig som konsument och DinKick.se. 

Priser

I priserna ingår moms med 25 % om inget annat anges gällande tjänst eller produkt för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som DinKick.se inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

Genomförande köp

Alla köp som görs via DinKick.se går via Shopifys betlösningar där du som kund privat eller företag väljer godkänna vid genomförande av betalning.

Frakt

Fraktkostnaden inom Sverige till kund kostar enligt postnords priser efter vikt per försändelse, om inget annat anges. Du ser fullständiga fraktkostnaden i kassan.

Leveranser/Leveransförseningar

Beställningar som görs före klockan 15.30 på helgfri vardag behandlas inom 48 timmar och levereras normalt 1-3 dagar inom Sverige.

 Vi skickar alltid paketet till ditt närmaste utlämningsställe som anges av fraktföretaget där ni hämtar ut det och kan följa försändelsen med ett personligt kolli nr.

Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager.

Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leverans förpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

 Ej uthämtat paket

Paket som inte blivit uthämtade av köparn som kommer i retur tillbaka till avsändaren debiteras en kostnad på 250kr per försändelse.

Skada vid distans leverans

DinKick.se är ansvariga för varor som skadas eller kommer bort vid transporten till dig. Reklamation på grund av transportskador ska göras inom skälig tid och senast inom två månader från mottagandet. Vid mottagandet av försändelsen är det därför viktigt att du kontrollerar att varan inte är transportskadat. DinKick.se rekommenderar att du påpekar en eventuell transportskada direkt vid utlämning, och därefter kontaktar DinKick.se via e-post info@dinkick.se

Ångerrätt vid distans leverans

Du som konsument har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du avser att nyttja din ångerrätt måste du meddela DinKick.se via e-post info@ dinkick.se senast inom 14 dagar från det att du mottagit beställningen. Ångerrätten gäller endast under förutsättning att varans skick är i ett väsentligen oförändrat tillstånd. Du kan prova eller testa varan på ett varsamt sätt för att fastslå varans art, egenskaper och funktioner, utan att ångerrätten faller bort.

Om test av varan går utöver vad som är varsamt och nödvändigt, kan du bli ansvarig för eventuellt reducerat värde på varan. Vid användning av ångerrätten måste varan levereras tillbaka till DinKick.se utan onödigt uppehåll och senast fjorton (14) dagar efter att du meddelat DinKick.se om användning av ångerrätten. Returkostnaden ska täckas av dig. 

Ångerrätten gäller inte om

 Produkten inte är i väsentligt oförändrat skick, eller om produkten på något annat sätt är förstörd, använd, missbrukad. Vid repor på produkten eller andra skador på produkten utgår ångerrätten.

Du har inte ångerrätt om försegling eller teknisk plombering brutits eller åtgärder som gör varan osäljbar. Du är skyldig att hålla varan och förpackningen i lika gott skick som när du fick din levererad.

Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka och känna den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Reklamationer vid distans order

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss först via e-post info@dinkick.se innan du skickar något.

När vi mottagit ditt mail skickar vi ut en reklamationsblankett som ska fyllas i så noggrant det går för att vi ska kunna bedöma reklamationen.

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Garanti

Vi följer svenska konsumentverkets riktlinjer gällande garantier och reklamationsrätt.

Mer för fördjupad information finner du här: https://www.konsumentverket.se/for-konsument/

 Bedömer vi att produkten inte faller under garantin eller reklamationsrätten faller en undersökningskostnad på 299 SEK kr och frakten debiteras av kunden.

 Om din produkt har ett fel som täcks av garantin efter att du har börjat använda den, kommer den att repareras. Går den inte att reparera får du en ny produkt.

Heller inte kostnader som kunden lagt ut på att reparera produkten hos någon annan om inget annat överenskommet mellan dinkick.se och kund.

Garantin omfattar endast köparen tillsammans med kvittot på inköpet och kan inte övertas av annan person.

Garanti Elkickar

Garantiperiod: 

Vår garantiperiod är 12 månader på elkicken och 6 månader på batteriet från det att elkicken levererats till kunden. Under denna tid, om det uppstår något problem med din elkick som är relaterat till tillverkningsfel, kommer vi att reparera eller ersätta det på vår bekostnad.

Omfattning

Garanti omfattar reparation eller ersättning av alla delar som visar sig vara defekta på grund av tillverkningsfel. Detta inkluderar tekniska komponenter så som elmotorn, batteriet och displayen.

Vad garantin inte omfattar: 

Garanti gäller inte för normalt slitage, punkteringar eller skador orsakade av olyckshändelser, felaktig användning eller underhåll, ändringar eller modifieringar av elkicken, eller användning av icke-godkända reservdelar. Garantin gäller inte heller för skador orsakade av hårt användande eller extrema väderförhållanden.

Användning av produkt/er

Produkterna ska endast användas i det ändamålet de är avsedda för.

Misskötta, öppna eller ändra produkten eller annan modifiering är totalt förbjudet för detta kan orsaka diverse skador, såsom skador på egendom eller personskador.

Retur av vara / Återbetalning

Skicka aldrig en retur till oss utan att först maila till info@dinkick.se för vidare åtgärder.

För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i oförändrat skick.  Varan får inte vara använd eller monterad och ska retuneras i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Varan skall returneras tillsammans med fakturan (eller en kopia av fakturan).

Det måste tydligt framgå varför du returnerat varorna och du har ansvar för varan och transporten fram tills dess att vi mottagit den.

Du skall själv bekosta kostnaderna för returfrakten och en retur får inte ske som postförskott eller efterkrav. Det ankommer på dig att spara ditt inlämningskvitto då det är du som ansvarar för returförsändelsen vid distans order.

 Vid garanti och reklamation lagas i första hand befintlig enhet, är detta inte möjligt kan du ha rätt till prisavdrag för en ersättningsenhet eller i vissa fall häva köpet om det handlar om ett ursprungligt fel på varan som har levererats.

Återbetalning

Notera att du som konsument ansvarar för och bekostar returfrakten, om inget annat anges.

Kreditering sker efter att retur mottagits och godkänts från oss. Summan återbetalas alltid till samma konto eller köp sätt som använts vid köpet och sker snarast möjligt från det att dinkick.se har mottagit och godkänt returen.

Summan för frakten vid beställningstillfället dras av vid återbetalning av returnerad produkt/er.

Dinkick.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, t.ex. genom reparation eller byte mot en felfri vara.

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar på hemsidan eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur*

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta oss via e-post info@dinkick.se. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund.

Användarrecensioner 

DinKick.se förbehåller sig rätten att på vår webbplats www.dinkick.se eller i marknadsföring av sociala medier, används kommentarer eller recensioner som du har lämnat.

I övrigt kommer användarrecensioner och kommentarer att behandlas i enlighet med marknadsföringslagen.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Cookies

 Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies, och ändamålet med användningen av det. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

Cookies innehåller textfiler som överförs till din dator. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats och ge dig en bättre upplevelse. Några av dessa är nödvändiga, och andra för att anpassa din användarupplevelse.

 Du kan när som ändra inställningarna i din webbläsare, men då kan funktionaliteten försämras.

Övrigt

DinKick.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren om skäl för detta föreligger. Om villkoren är ändrade efter din order är det villkoren som är publicerade vid tillfället för din orderläggning som gäller genom hela köp- och returprocessen.

DinKick organisationsnummer är 860403-XXXX med fäste i Skåne, Bjersgårdsvägen 20, 264 34 Klippan

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på info@dinkick.se

  • Steg 1

    Boka service av din elkick- Välj det alternativ som passar dig bäst annars välj "Annat/Övrigt" och lämna meddelande till oss.

  • Steg 2

    Du lämnar in elkicken enligt bokningens instruktioner och vi återkommer om pris eller annat ändras innan påbörjat arbete.

  • Steg 3

    Ett sms skickas ut att elkicken är klar med en boknings länk för att boka tid för upphämtning